כתבים

מזכיר המפלגה מסדר עניין

[המזכיר, גברתן, מסב לשולחנו. משמיע נביחה צרודה. נכנסת המזכירה]

מזכירה קראת לי, בּוֹס?

מזכיר המבורגר!

מזכירה [יוצאת, חוזרת כשהיא גוררת אחריה אדם גוץ] מר המבורגר, בוס.

מזכיר לא זה! המבורגר קטן!

[המזכירה גוררת את האיש החוצה. חוזרת עם צלחת שעליה מונח המבורגר, מניחה לפניו ויוצאת. המזכיר מתחיל לאכול. פתאום הוא משמיע נהמה צרודה. המזכירה נכנסת]

מזכירה קראת לי, בּוֹס?

מזכיר המבורגר גדול!

[המזכירה יוצאת, חוזרת כשהיא גוררת את האיש הגוץ, ויוצאת]

מזכיר [תוך כדי אכילה] שב!

[האיש יושב. המזכיר ממשיך לאכול ומסתכל בו. המזכיר מגהק]

האיש סליחה.

מזכיר אין דבר! [פאוזה, ממשיך לאכול, מגהק]

האיש סליחה.

מזכיר אין דבר! [פאוזה. ממשיך לאכול, מגהק]

האיש סליחה.

מזכיר [דופק על השולחן] אין דבר, אמרתי! ושום עניינים בסניף באר-שבע!

האיש אני מבין.

[המזכיר משמיע נהמה צרודה. נכנסת המזכירה]

מזכירה קראת לי, בוס?

מזכיר המבורגר קטן בפנים! [מורה על בטנו] המבורגר גדול בחוץ! [מורה החוצה]

מזכירה כן, בוס. [גוררת את האיש בצווארונו החוצה. חוזרת] עוד משהו, בוס?

מזכיר תכניסי את התחת!

מזכירה התחת ממשרד הפיתוח יהיה רק בעשר, בוס.

מזכיר טוב. מי בחוץ?

מזכירה הנוד מאשקלון, בוס.

מזכיר שיתפזר!

מזכירה כן, בוס. עוד משהו, בוס?

מזכיר החרא הרגיל! [קורא אחריה] אבל עם הרבה חרדל!