כתבים

שיר שתי המשאיות

יש לי שתי משאיות יפות,

אחת כתומה והשנייה ורודה,

בלילה מובילים בהן פרות,

בבוקר - פועלים לעבודה.

 

פעם הנהג עשה טעות,

הטעין פועל שחור במקום פרה,

הוביל אותו לבית המטבחיים,

שם שחטו אותו שחיטה כשרה.

 

השופט פסק לי פיצויים,

ומשפחתו של הפועל שילמה

את ההפרש אשר הפסדתי

בין הפועל לבין הבהמה.

 

וכדי למנוע זאת גם בעתיד,

עשיתי לי לחוק בל יעבור

שכל פועל אשר במשאית

חייב לשיר שירי חדווה ודרור.

 

יש לי שתי משאיות יפות,

אחת כתומה והשניה ורודה,

בלילה מובילים בהן פרות,

בבוקר - פועלים לעבודה.