כתבים

האלמנה וזחטי

וזחטי אני האלמנה וזחטי.

הוזח אני הוזח היתום.

עיתונאי אני העיתונאי פֶּצֶק. באנו במטרה לשרטט דיוקן של שכול ישראלי. אני אראיין את האלמנה המסכנה וזחטי ואת בנה הוזח היתום האומלל.

וזחטי שבו בבקשה.

פצק תודה. האלמנה המסכנה וזחטי...

וזחטי קרא לי פשוט וזחטי.

פצק חס וחלילה. מה אני, חבר שלך? פרחח?

וזחטי אני מאוד מבקשת.

פצק את יכולה לבקש עד מחר, האלמנה המסכנה וזחטי, אני ג'נטלמן. אמרי לנו בבקשה, במה היית עסוקה כשהגיעה אליך הידיעה על נפילת בעלך?

וזחטי ישנתי.

פצק למה?

וזחטי זה היה בלילה.

פצק ואחרי שקיבלת את הידיעה?

וזחטי קמתי.

פצק למה לא המשכת לישון?

וזחטי לא יכולתי.

פצק למה? הרי אמרת שהיה לילה.

וזחטי אבל בעלי נפל.

פצק אני מבין. מה היתה ההרגשה שלך באותה שעה?

וזחטי עצב, אני חושבת.

פצק למה?

וזחטי כי בעלי נפל.

פצק בעלך נפל ולכן היית עצובה?

וזחטי כן.

פצק זה הגיוני. על מה חשבת כל אותו לילה?

וזחטי על בעלי.

פצק כי הוא נפל?

וזחטי כן.

פצק אני מבין. [להוזח] על מה חשבת אתה באותו לילה, הוזח-יתום-אומלל?

הוזח על אבי.

פצק למה?

הוזח כי הוא נפל.

פצק היית עצוב?

הוזח כן.

פצק למה?

הוזח כי אבי נפל.

פצק ומה עשית אחר-כך?

הוזח בכיתי.

פצק גם כן בגלל שאביך נפל או מסיבה אחרת?

הוזח כי אבי נפל.

פצק מה עשית למחרת?

הוזח הלכתי להלוויה.

פצק של מי?

הוזח של אבי.

פצק גם שם בכית?

הוזח כן.

פצק מאותה סיבה?

הוזח כן.

פצק איזו סיבה?

הוזח כי אבי נפל.

פצק אני מבין. [לוזחטי] מה עשית את כשהוזח הלך להלוויה?

וזחטי גם אני הלכתי להלוויה.

פצק אותה הלוויה?

וזחטי כן.

פצק ומה היתה ההרגשה שלך כשחזרת הביתה?

וזחטי בדידות, אני חושבת.

פצק מאיזה סוג? בדידות של פילוסוף או בדידות של אדם שנלקח ממנו מישהו?

וזחטי של אדם שנלקח ממנו מישהו.

פצק אולי תגדירי.

וזחטי אלמנוּת.

פצק [להוזח] גם אתה הרגשת אלמנוּת?

הוזח אני הרגשתי יתמות.

פצק למה?

הוזח כי אבי נפל.

פצק ואתה רואה בזה סימן ליתמות?

הוזח כן.

פצק האלמנה המסכנה וזחטי, הייתי רוצה לשאול אותך לסיום עוד שאלה אחת: לו היית צריכה לבחור בין נפילת בעלך לבין נפילת צלחת חרסינה על הרצפה, במה היית בוחרת?

וזחטי הייתי מעדיפה נפילת צלחת.

פצק מדוע?

וזחטי כי נפילת צלחת יקרה פחות מנפילת אדם.

פצק זוהי תשובה נפלאה. בכלל, נתקלתי במעט מאוד תשובות פשוטות וכנות כמו אלה של אלמנות ויתומים בישראל. אני מתחיל להבין למה אנחנו מנצחים תמיד במלחמה.