כתבים

עשה חיפוש בי, פקח צעיר

חפש לי בארנק, חפש לי בחולצה,

הייה קפדן אלי, ואל נא תוותר,

אולי יש בי רימון, אולי יש בי פצצה,

אולי יש בי גם משהו אחר.

 

עשה חיפוש בי, פקח צעיר,

הפתיל קצר, והמלאכה כה מרובה,

עשה חיפוש בי, פקח צעיר,

על קול הנפץ תכסה האהבה.

 

חפש בי בידך, בפיך הלוהט,

חפש בי בגופך, במבטך החם,

חשוֹד בי בחוזקה, חשוד בי באמת,

חשוד בי מעתה ועד עולם.

 

עשה חיפוש בי, פקח צעיר...

 

חפש בי מלפנים, חפש בי מאחור,

חפש בחריצות, חפש ללא הפסק,

גשש נא בבטחה, כפתור אחר כפתור,

לעבר לבבי המתקתק.

 

עשה חיפוש בי, פקח צעיר...

 

חפש אצלי היום, חפש אצלי מחר,

הייה קפדן אלי ואל נא תוותר,

אם לא מצאת כלום, עוד אין זה מאוחר -

אולי תמצא בי משהו אחר.

 

עשה חיפוש בי, פקח צעיר...