כתבים

בחנותו של האורתופד

[זקן נכנס לחנות לנעליים אורתופדיות]

אורתופד בבקשה, אדוני.

זקן מה?

אורתופד מה אדוני רוצה?

זקן מה?

אורתופד [מרים קצת את קולו] מה אדוני רוצה?

זקן מה?

אורתופד [מאבד את סבלנותו, צועק] סבא, אצלך זה לא הרגליים, זה האוזניים!

נכנסת לכתובת הלא-נכונה!

זקן נו בדיוק בשביל זה רציתי להזמין אצלך משקפיים!