כתבים

הרב הראשי אהב את בריז'יט בארדו

הרב הראשי אהב את בריז'יט בארדו,

ובריז'יט בארדו אהבה את גינטר זאקס.

איש צדיק היה הרב הראשי,

אבל היה זה כה אנושי,

שהרב הראשי אהב את בריז'יט בארדו,

ובריז'יט בארדו אהבה את גינטר זאקס.

 

הרב הראשי התחתן עם בלומה פוקס,

ובריז'יט בארדו נישאה לגינטר זאקס.

אלוהים הטוב כי לעולם חסדו,

נתן לגויים את בריז'יט בארדו,

ולנו נתן עול מצוות ויגון חרישי;

זה סוף השיר על אהבת הרב הראשי.