כתבים

שמצ'ק

[בסלון דירתם של הזוג זבולון ושושנה יושבת האלמנה הטרייה ברוניה, ומולה שושנה. זבולון נכנס לחדר]

שושנה זבולון, אתה מכיר את גברת ברוניה? אנחנו משתתפים מאוד בצערה, היא התאלמנה לפני שבועיים מבעלה - אנחנו בכלל לא ידענו - ועכשיו היא בדיוק מספרת לי איך זה קרה. בוא תצטרף.

[זבולון מתיישב ליד שושנה אשתו, נצמד אליה]

ברוניה נו, אז שמצ'ק המנוח, שיהיה בגן עדן, כבר לפני ארבעה חודשים בעצם הרגיש שמשהו לא בסדר עם הלב. אף פעם לא היה חולה קודם, אפילו לא גריפה, ופתאום, בוקר אחד, הרגיש שקשה לו לקום. כמובן שנבהלתי מאוד ולא נתתי לו ללכת לעבודה. קראתי מייד למגן דוד, ושמצ'ק שכב...

זבולון [מגפף בסתר את שושנה, נוטל את כף ידה ומניחה על מיפתח מכנסיו. בשקט]

שְׁמֶצֶ'ק.

שושנה [בשקט] זבולון, לא עכשיו.

ברוניה סליחה?

שושנה כלום. תמשיכי, גברת ברוניה. את טילפנת למגן דוד, ושמצ'ק שכב...

זבולון [מניח שוב את ידה של שושנה על מיפתח מכנסיו. בשקט] שמצ'ק.

ברוניה כן, שמצ'ק שכב, מגן דוד הגיע, בדקו אותו ולא מצאו כלום, אבל הציעו בכל זאת לקחת אותו לבית-חולים. נסעתי איתו, ובצהריים שמצ'ק כבר היה במחלקה של פרופסור טוכלר.

זבולון [ממשמש בחשאי ובחשק את ישבנה של שושנה. בשקט] טוכלר.

שושנה [בשקט, אך בתוקף] די, זבולון! חרמן!

זבולון [צובט פעמיים בישבנה. בשקט] טוכלר, טוכלר!

שושנה [בשקט] זבולון בהמה! בדיוק עכשיו, בעלה נפטר לפני שבועיים, ואתה עם השמצ'ק שלך...

ברוניה מה הוא רוצה?

זבולון [בשקט] שמצ'ק רוצה את טוכלר.

שושנה כלום, תמשיכי, גברת ברוניה.

ברוניה בקיצור, פרופסור טוכלר...

זבולון [צובט שוב בחשאי בישבנה של שושנה. בשקט] טוכלר! טוכלר!

ברוניה ...בדק אותו יסודי, גם הוא לא מצא כלום ושלח אותו הביתה עם תרופות הרגעה. חיכינו עד למחרת, כמובן שלא נתתי לשמצ'ק לקום מהמיטה...

[זבולון מניח את ידה של שושנה על מיפתח מכנסיו]

...כל הלילה לא ישנתי, מגיע הבוקר, אין שיפור, כאבים, טילפנתי למחלקה וביקשתי לדבר אישית עם פרופסור טוכלר, אבל טוכלר לא היה, נתנו לי את הסגן שלו, ד"ר קרוננטל...

זבולון [מעביר ידו בחשאי בין רגליה של שושנה. בשקט] אח, קרוננטל!

שושנה [בשקט] זבולון! אני ממש מתחננת, היא באה אלינו עם כל הכאב...

ברוניה סליחה?

שושנה כלום.

זבולון [מעביר שוב ידו בין רגליה של שושנה. בשקט] קתננטל!

ברוניה מה הוא אומר?

שושנה לא חשוב. בקיצור, טילפנת שוב לפרופסור טוכלר...

ברוניה קרוננטל. טוכלר לא היה. בינתיים שמצ'ק איבד את ההכרה ומת מוות קליני...

זבולון שמצ'ק לא מת!

ברוניה כי עשו לו עיסוי לב והנשמה, נס מהשמים שהשכן מלמטה עבר קורס, אבל עובדה שהיה מת מוות קליני...

שושנה נו, בינתיים דיברת עם קרוננטל...

ברוניה עם טוכלר. פרופסור טוכלר חזר בינתיים ואמר לי להזעיק מייד אמבולנס ולהכניס את שמצ'ק...

זבולון [מסתער על שושנה, מצמיד אברו אליה] להכניס את שמצ'ק לקרוננטל.

ברוניה לטוכלר.

זבולון קרוננטל.

שושנה [לזבולון, בטון מאיים] לא לטוכלר ולא לקרוננטל!

ברוניה אבל הכניסו אותו לטוכלר! טוכלר קיבל אותו!

זבולון קודם לקרוננטל!

ברוניה לא, זה היה לטוכלר!

זבולון קרוננטל!

ברוניה טוכלר הוא הבוס, קרוננטל מאחוריו!

שושנה קרוננטל לפניו.

ברוניה טוכלר.

שושנה מאחורה.

ברוניה טוכלר הוא ראש המחלקה!

שושנה האחורית!

ברוניה מה קרה לך פתאום עם "מאחורה", "האחורית"?! בכל אופן, הכניסו אותו לטוכלר...

זבולון [מאבד את סבלנותו. לשושנה] אולי הגיע גם לטוכלר, אבל דרך קרוננטל!

שושנה [בלעג, לזבולון] "הגיע לטוכלר דרך קרוננטל"! עם השמצ'ק הפגר הזה!

ברוניה אבל החיו אותו בינתיים! הוא מת מוות קליני, אבל השכן מלמטה עשה לו עיסוי לב והנשמה...

זבולון [ברוב משמעות, לשושנה] עכשיו הוא מזנק כמו נמר!

ברוניה לא, בסוף הוא בכל זאת מת.

שושנה [ברוב משמעות, לזבולון] מזמן! נבלה גמורה!

ברוניה [נפגעת] "נבלה"?!

זבולון [ברוב משמעות, לשושנה] שמצ'ק עוד יקבור את קרוננטל וטוכלר ביחד!

ברוניה שמצ'ק מת!

שושנה [ברוב משמעות, לזבולון] טוכלר מפליץ על שמצ'ק!

ברוניה למה?! פרופסור טוכלר טיפל בו יפה מאוד...

זבולון [חד וחלק, לשושנה] עוד נראה! טוכלר וקרוננטל הם לא היחידים בארץ!

ברוניה אני באמת שמעתי שהאסיסטנט שלהם, ד"ר ליפשיץ, פתח עכשיו קליני­קה...

שושנה [חד וחלק, לזבולון] גם שמצ'ק לא היחידי בעולם!

ברוניה בשבילי הוא היה ויהיה האחד והיחיד...

שושנה [חד וחלק, לזבולון] שלא תעז אפילו לקרב אותו יותר לקרוננטל!

ברוניה מה יש לו עוד לעשות אצל קרוננטל?!

זבולון [חד וחלק, לשושנה] אם שמצ'ק היה צריך לחכות לטובות של קרוננטל...

ברוניה אבל גם קרוננטל טיפל בו במסירות...

זבולון [לברוניה] אולי תפסיקי כבר לתחוב את האף?! [ממשיך לשושנה] אם שמצ'ק היה צריך לחכות לטובות של קרוננטל, הוא היה מתפגר כבר לפני שנים!

ברוניה אבל תסלחו לי, עד לפני ארבעה חודשים...

שושנה [לברוניה] אמרו לך לא להתערב, בהמה! פגר מת מיום שהכרתי אותו!

ברוניה [מזועזעת] שמצ'ק?!

שושנה נולד נבלה ומת נבלה!

ברוניה [פורצת בבכי] אח, שמצ'ק...!!!

שושנה "שמצ'ק ושמצ'ק" - נמאסת! החוצה!!!

[פותחת את הדלת, זבולון מקים את ברוניה האלמנה בצווארונה ומשליך אותה החוצה]