כתבים

עבודות עפר

מטנדר אחד וחצי טרקטור לפני המלחמה הנפלאה,

לחמישה-עשר כלים כבדים, וזו רק התחלה צנועה.

עבודות עפר לא חסרות, הצבא חייב להתחפר,

אני מגיש חשבונות, ומשרד הביטחון מאשר.

 

אני חופר שוחות לחיילים, מסודרות שורות שורות,

אשר בשעת מפלה הופכות אוטומאטית לבית-קברות.

באופן זה אני מגיש על כל בור שני חשבונות:

אלפיים לירות בתור שוחה, בתוך קבר - אלפיים חמש מאות,

סך-הכל ארבעת אלפים וחמש מאות לירות לבור,

פלוס שבע מאות לירות גינון והסוואה, מלפנים ומאחור,

ועוד חמש מאות לירות קדיש, אל מלא רחמים ויזכור,

ביחד חמשת אלפים שבע מאות - עשרת אלפים, כדי לעגל,

אני מושיט את היד, ומשרד הבטחון משלשל.

 

לאחר חפירת מאה אלף שוחות קבר מבטון מזוין,

התברר שהצבא מחרבן לתוכן, אך להיכנס איננו מוכן.

על-כן הופסקו עבודות החפירה והוגשו החשבונות כדלהלן:

אלפיים לירות עבור בור כבור - מחיר יסוד לקבלן,

פלוס אלפיים חמש מאות כקבר, פלוס אלפיים כשוחת הגנה,

פלוס אלף לירות כמרקקה, כמחראה, וכמשתנה,

פלוס אלפיים לירות לכיסוי הבור בגלל היותו בלתי שימושי,

פלוס אלפיים לירות תוספת שדה, סיכון ומאמץ אישי,

סך-הכל אחד-עשר אלף חמש מאות עבור אי-חפירת-שום-דבר,

פלוס אלף וחמש מאות הוצאות אשל, יוגורט וחלב מפוסטר,

פלוס עשרת אלפים לירות פיצויים על אי-מילוי-הסכם,

סך-הכל עשרים ושלושה אלף ליחידה, ומשרד הביטחון משלם.