כתבים

בואי אלי, נערת הש.ב.

הוא

בואי אלי, נערת הש.ב.

הו בואי אלי, נערת הש.ב.

כהן איננו, חסן כבר מת,

הכלי הקטון - מעופרת כבד,

אז בואי אלי, נערת הש.ב.

כהן איננו, חסן כבר מת.

 

היא

בוא וקחני, סוכן אֶף.בִּי.אַי.

הו בוא וקחני, סוכן אף.בי.אי.

בּוֹבִּי גמור, גם חוסל ניקולאי,

שני מיקררפרנים טמרנים בין שדי,

אז בוא וקחני, סוכן אף.בי.אי.

בובי גמור, גם חוסל ניקולאי.

 

הוא

בואי אלי, נערת הש.ב.

בואי נרד לטייל במרתף,

ז'אן-פול על ארבע, מינג-הו שוכב,

קשים עינויי ליבי האוהב,

אז בואי אלי, נערת הש.ב.

ז'אן-פול על ארבע, מינג-הו שוכב.

 

היא

בוא וקחני, סוכן אף.בי.אי.

בוא נתעלס במטה הכללי, קארלו ופדרו בשוק חשמלי,

לטף לי עכשיו את השוק שלי,

אז בוא וקחני, סוכן אף.בי.אי.

קרלו ופדרו בשוק חשמלי.

 

הוא

בואי אלי, נערת הש.ב.

היינץ על קביים וסמית התאבד,

היא

בוא וקחני, סוכן אף.בי.אי.

אינגמר איננו וזביגנייב לא חי,

שניהם

ויחד בירח הדבש נתחבא

בבית-הקברות של הק.ג.ב.