כתבים

בריאת העולם

בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים: "יהי אור!" ויהי חושך. והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. ויקם אלוהים ביום השני ויאמר: "יהי אור!" ויהי חושך. והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. ויקם אלוהים ביום השלישי ויאמר: "פעם שלישית ואחרונה: יהי אור!" ויהי חושך. והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. וישתוק אלוהים ביום הרביעי וביום החמישי. וביום השישי, ויקם אלוהים ויצעק צעקה גדולה: "או שאני אלוהים או שאני לא אלוהים - יהי אור, לעזאזל!" ויידלק אור קטן בחלון אחד הבתים ואיש בפיג'מה מציץ בעדו החוצה ושואל: "מי זה פה צועק שהוא אלוהים בשתים-עשרה בלילה?!"