כתבים

בוא אלי חייל נחמד

הטבח מגיש בשר לרב-הטבחים,

רב-הטבחים מגיש בשר לתותחים,

כל האנשים אחים מתחת לפרחים,

כשרועמים התותחים הילדים בוכים.

בוא אלי חייל נחמד,

שב אצלי על המשלט,

שב, תנוח, אל תירא,

ותשוב לעפרך.

אחינו איש אמיץ היה, על משמרתו נפל,

וגם הקימו אבן על בשרו המקולקל,

היה לו לאחינו דם אבל הדם נזל,

לא ישיבנו עוד אפילו צו הרמטכ"ל.

בוא אלי חייל נחמד...

מפצעי אביך כבר נודפים ריחות שלום,

המשיח לא יבוא ללא מרבד אדום,

המשכיל, אומרים כולם, בעת ההיא יידום,

ומי שלא הלך בנוח כבר שוכב בדום.

בוא אלי חייל נחמד...

שמאל ימין, ימין ושמאל, הגדוד הולך ושר,

החיים מסורבלים, המוות הוא קצר,

כל הגדוד הולך אחר עורפו של הרס"ר,

והרס"ר הולך גם הוא בדרך כל בשר.

בוא אלי חייל נחמד...