כתבים

מי שחלה בערב שבת

מי שחלה בערב שבת

ימות בשבת,

ימות בשבת בבוקר מתוך ייסורים,

לא יועילו לו הרופא הראשי

ושני העוזרים, ולא האחות המחוטטת

עם זוג שדיה המפרפרים,

אף לא תפילתו האחרונה

ביום הכיפורים.

 

מי שחלה בערב שבת

ימות בשבת,

ימות בשבת בבוקר מתוך ייסורים,

את שמש יום ראשון יקדמו בלעדיו

כל האחרים,

האחות המחוטטת תינשא

לאחד משני העוזרים,

הוא יצחק בשדיה מיום כיפורים

עד יום כיפורים.

 

מי שחלה בערב שבת

ימות בשבת,

ימות בשבת בבוקר מתוך ייסורים,

ומי שהיה בערב שבת בריא ושלם

יחלה בשבוע הבא, אם ירצה השם.