כתבים

הג'יגולו מקונגו

[בג'ונגלים של קונגו ניגש ג'יגולו מקומי זקן לתיירת לבנה ומנסה להציע לה את שירותיו]

ג'יגולו פַק-פַק? בּוּם-בּוּם? צִ'יק-צִ'יק פַק-פַק הוֹפּ-הוֹפּ? פַק-פַק הוֹפּ-הוֹפּ בּוּם-בּוּם? צִ'יקִי-צִ'יקִי? צִ'יקִי-צִ'יקי פּוּצִי-פּוּצִי בּוּבָּה-בּוּבָּה קְוֶץ'-קְוֶץ' דִיגִי-דִיגִי צִ'יק-צִ'יק פַק-פַק? בּוּבָּה-בּוּבָּה הוֹפָּה-הוֹפָּה קִיצִי-קִיצִי? הוֹפְּלָה-הוֹפְּלָה צִ'יקִי-צִי'קִי? בּוּבָּה-בּוּבָּה גִילִי-גִילִי הוֹפְּלָה-הוֹפְּלָה בּוּם-בּוּם פַק-פַק דִיגִי-דִיגִי צִ'יקִי-צִ'יקִי קִיצִי-קִיצִי הוֹפְּלָה-הוֹפְּלָה? קְוֶץ'-קְוֶץ' בּוּלִי-בּוּלִי טַח-טַח-טַח בּוּם-בּוּם-בּוּם קֶצָלֶה-פֶּצָלֶה צִינְגָלֶה-מִינְגָלֶה פּוּצִי-פּוּצִי? טִיק-טִיק-טִיק צִ'יק-צִ'יק-צִ'יק קֶצָלֶה-פֶּצָלֶה פַק-פַק פֶּצֶ'ה-מֶצֶ'ה מָנִי-מָנִי דִיגִי-דִיגִי הוֹפְּלָה-הוֹפְּלָה בּוּבָּה-בּוּבָּה קְוֶץ'-קְוֶץ' טַח-טַח-טַח בּוּם-טְרַח?

[התיירת האדישה לקסמיו ממשיכה ללכת ונעלמת. לעצמו, מאוכזב]

הַם-הַם, פִּיש-פִּיש נוּמִי-נוּמִי.

[יוצא]