ספרים

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים

Book cover

מערכונים ופזמונים 2

1994

עריכה: מנחם פרי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה

תוכן העניינים: