כתבים

תהייה גדולה עם ודאות גדולה מתחתיה

בחור אני תוהה תהייה גדולה אם אפשר פעם להיפגש איתך. מה את עושה במוצאי שבת?

בחורה אני כבר עסוקה.

בחור אפשר בזו שאחריה.

בחורה קבעתי גם בזו.

בחור ובעוד שבועיים?

בחורה מצטערת, גם בזו קבעתי.

בחור את מאוד עסוקה.

בחורה כמסתבר.

בחור ובעוד שלושה שבועות?

בחורה גם אז כבר קבעתי.

בחור ובעוד ארבעה?

בחורה קבעתי.

בחור עם גבר?

בחורה כמסתבר.

בחור ובעוד חמישה שבועות?

בחורה כבר קבעתי.

בחור ובעוד שישה שבועות?

בחורה גם אז.

בחור זה אותו גבר כל הזמן?

בחורה כמסתבר.

בחור ובעוד שבעה שבועות?

בחורה קבעתי.

בחור שמונה?

בחורה קבעתי.

בחור [קורץ לקהל]

היא לא תיפגש איתי לעולם. אפתיע אותה מכיוון לא צפוי.

[לבחורה]

אפשר גם ביום חול, את יודעת. מה את עושה ביום ראשון?

בחורה קבעתי גם ביום ראשון.

בחור ומה את עושה ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי?

בחורה קבעתי.

בחור עם אותו בחור של מוצאי השבתות?

בחורה כמסתבר.

בחור ומה את עושה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי של השבוע השני, ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי של השבוע השלישי, ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי...

[ממשיך בפרוטרוט עד] שישי של השבוע השמיני?

בחורה כבר קבעתי,

בחור בחורה ממש עסוקה, מה? כמסתבר.

[קורץ לקהל]

מה חסר לי? יש בחורה, יש חיזורים, יש התרגשות, פחד, חולשה, הזעה, שלשול, כישלון גמור - מה עוד גבר צריך?

[לבחורה]

שמעי נא, שאלתי אותך לגבי פגישה באוגוסט-ספטמבר, זה יספיק לי להשבוע, את ממש מילאת לי את השבוע של סוף יולי בהגיגים ובזכרונות ללילות שלמים, ככה שאני מציע שאתפוס אותך שוב ברחוב בשבוע הראשון של אוגוסט ואשאל אותך לגבי פגישה באוקטובר-נובמבר. במקרה שאני לא תופס אותך בשבוע הראשון של אוגוסט, אנחנו דוחים את זה לשבוע השני של אוגוסט, ואז אשאל אותך לגבי אוקטובר-נובמבר ותחילת דצמבר, למרות שדצמבר זה חודש רע מאוד, ואני מבין שתהיי עסוקה במסיבות חנוכה ומסיבות סילווסטר, ככה שיש לי סיכוי שלא תוכלי להיפגש איתי לאו דווקא בגלל הבחור, ועדיף לי להשאיר את השאלות על דצמבר לשבוע השלישי
והרביעי של אוגוסט, אבל נראה, לעת עתה כל טוב ולהתראות.

[יוצא בחיפזון]