כתבים

לרבנות!

[תור לאוטובוס בתחנה המרכזית. אשה מחכה. נכנס איש ועומד מאחוריה]

איש [לעצמו]

רחצתי ידיים בבית-שימוש ולא היה לי במה לנגב. אנגב אותן בשמלה של המטונפת שעומדת לפני בתור, טיפת זוהמה נוספת לא תזיק לה.

[מנגב ידיו בשמלתה]

אשה [לעצמה]

ניסה ללטף.

[לאיש, כביכול באיום]

מנסים?

איש [נבוך]

את... ככה... מאוד...

אשה מציעים נישואים!?

איש אני... ככה... מאוד...

אשה לרבנות!

[משלבת זרועה בזרועו וגוררת אותו החוצה]