כתבים

נקמה מתוקה

[איש ממתין בפרוזדור חדר ניתוחים. איש אחר מנקה סביבו את הריצפה בסחבה לחה]

איש מחכה [חוטף עצבים]

אולי אתה יכול סוף סוף להסתלק לי ממול העיניים, אתה עם הסמרטוט המזורגג שלך, כשאני יושב כאן ומחכה שינתחו בפנים את בני שהוא במצב אנוש?!

[האיש המנקה מסתלק בבושת פנים הצידה. נכנס פקיד המרפאה]

פקיד [לאיש המחכה]

תדע לך, אדוני, שזהו המנתח הראשי פרופסור חַמִילֶביץ', והוא היחיד כאן שמסוגל להציל את חיי בנך.

איש מחכה [נדהם]

למה הוא לא בפְנים?

פקיד הוא נוהג לשטוף את הריצפה לפני חדר הניתוחים מטעמי צניעות, כדי שלא יֵדעו מי הוא ויעליבו אותו, ואחר-כך תהיה לו נקמה מתוקה. ועכשיו אתה העלבת אותו.

איש מחכה ברצינות?

[תופס ראשו בידיו]

אוי מה עשיתי, מה עשיתי! אוי פרופסור חמילביץ', סלח לי! סלח לי בבקשה והיכנס להציל את חיי בני!

[האיש המנקה הנעלב מושך בכתפיו לאות מיאון]

סלח לי, פרופסור חמילביץ', אני ממש מתחנן!

[כורע ברך לפניו]

סלח לי! סלח! סלח!

[בוכה וחובט בראשו]

הצל את חיי בני, פרופסור חמילביץ'! הצל את חיי בני!

איש מנקה [מחייך בסיפוק, משפשף כפותיו בהנאה]

נו, עכשיו כבר תדע מה זה להעליב את פרופסור חמילביץ', מה?!

איש מחכה [מתייפח]

כן, אדע! אדע! סלח! סלח! מנין היה לי לדעת שאתה פרופסור חמילביץ'?!

איש מנקה זו הבעיה שלך! על כל אדם ללכת כל חייו ולראות כל אחד כאילו היה פרופסור חמילביץ'! חמילביץ' וחמילביץ'! אולי אפילו החתול שלך הוא חמילביץ' ואתה לא יודע!

איש מחכה כן, כן, אפילו החתול חמילביץ'! ואתה, סלח, זה לא יקרה יותר! אני מבטיח לך שמעכשיו אפעל לפי הוראותיך ואלך כל חיי כשאני רואה כל אדם כאילו...

איש מנקה מתחרטים, אה?!

איש מחכה אוי, כמה מתחרטים, כמה מתחרטים!

[מנשק את נעלי האיש המנקה]

איש מנקה [מחכך כפותיו בהנאה]

לא פשוט עם חמילביץ', מה?

איש מחכה לא פשוט, לא פשוט! סלח, חמילביץ' החנון, חמילביץ' היקר!

איש מנקה [בכעס עיקש ומחודש]

לא אסלח ולא אנתח את בנך! אתה תלמד מה זה קונצים עם חמילביץ'!

איש מחכה אוי איזו שגיאה עשיתי, אוי אני מתחרט, אני מתחרט! מה עלי לעשות, תגיד לי?!

[ממשיך להתייפח]

איש מנקה [ממשיך בשלו]

כל העולם ילמד מה זה קונצים עם חמילביץ'! עם חמילביץ' אין חוכמות! לא עם חמילביץ'!

[משפשף כפותיו בהנאה ארסית]

לא עם חמילביץ', רבותי!

איש מחכה [קופץ לפתע על רגליו כנשוך נחש, מחקה את האיש המנקה בפרץ של זעם ארסי]

"לא עם חמילביץ', רבותי!"

איש מנקה [נדהם]

מה?!

איש מחכה כי מה חשבת, אידיוט?! כמה זמן חשבת שאתחרט כאן לפניך?! לא ידעת שאי-אפשר להתחרט לנצח?! שבמוקדם או במאוחר אקום על הרגליים ואסע עם בני למנתח מומחה בפורטוגל, ואותך אשנא לנצח כפל-כפליים על שהתחננתי לפניך על הברכיים?! טפו!!

[יוצא]

פקיד אמרתי לך, חמילביץ', ככה זה לא יילך, אתה עובד בניקיון כבר עשרים שנה ומחכה שיעליבו אותך על מנת שאחר-כך יתחרטו ותהיה לך מתיקות בלב, אבל בסוף תמיד יוצא שיורקים לך בפרצוף והולכים הלאה, ואתה ממשיך לנקות את הריצפה. אתה עוד זוכר בכלל לנתח?

איש מנקה לא אחזור לנתח. אמשיך לנקות. יום אחד יתחרטו כולם, כל העולם, חרטה כללית, מקפת, והעיקר - נצחית. כולם על הברכיים, ומקהלה אדירה מחרישת אוזניים של "אוי, חמילביץ', חמילביץ'!..." - ואין חמילביץ', אין. אז כבר תדעו מה זה.