כתבים

פיוס

[איש מהרהר חולף על פני איש לא-ממהר, דורך בשגגה על רגלו]

מהרהר סלח לי.

[ממשיך ללכת]

לא-ממהר אדוני.

[המהרהר עוצר]

אתה דרכת לי על הרגל.

מהרהר סליחה, לא שמתי לב, אני ממש מצטער.

לא-ממהר כן, טוב. יש לך מזל גדול שאני לא במצב רוח רע עכשיו, אחרת היה שמח. יש לך מזל גדול מאוד. אתה אדם עם הרבה מזל. מזל טוב.

מהרהר מזל טוב.

[לוחצים ידיים]

לא-ממהר ולשם פיוס מוחלט תעביר אותי בבקשה את הכביש על הגב.

מהרהר ברצון.

[נושא על גבו את הלא-ממהר, מעבירו לצד השני של הכביש]

לא-ממהר תודה לך. אתה ביסודך איש טוב. ושוב מזל טוב.

מהרהר מזל טוב.

[לוחצים ידיים]

אולי תקנה לי פה בקיוסק קוקה קולה עם וַפְלָה לאחר ההתאמצות של הסחיבה?

לא-ממהר הייתי ברצון, אבל אין לי פשוט כסף קטן. לו היית אשה, הייתי מזמין אותך לארוחה שלמה. חבל שאתה לא אשה.

מהרהר חבל שאתה לא נוצה. גם לא היית מגיב כשדרכתי עליך, וגם היה לי קל לסחוב אותך. אולי עכשיו תעביר אותי את הכביש בחזרה, כי בכלל לא הייתי צריך לעבור.

לא-ממהר ברצון.

[נושא על גבו את המהרהר, מעבירו לצד הקודם של הכביש]

מהרהר תודה לך.

לא-ממהר אולי אני מקבל ממך קוקה קולה עם וַפְלָה לאחר ההתאמצות?

מהרהר הייתי ברצון...

לא-ממהר רק אין לך כסף קטן.

מהרהר בדיוק. לו היית אשה הייתי מזמין אותך לארוחה שלמה. חבל שאתה לא אשה.

לא-ממהר חבל שאתה לא נוצה.

מהרהר אז כל טוב לך, ושמחתי להכיר.

לא-ממהר גם אני, כל טוב.

[לוחצים ידיים והולכים איש לדרכו]