כתבים

את יפה

את יפה
ואני עצוב,
יושב בחדרך
לא אהוב,

לא נחוץ,
זבוב
בתוך מרק ישָׁן
של כרוב.

ובחלון כבר
השקיעה,
יופי משׂתרֵך
ביגיעה.

לא אזכה
במגעך,
בכלימה
אני מחייך,

קופא עוד רגע
מוּלֵך,
משליס סְאַת
כלימתי והולך.