כתבים

לפני ואחרי

הורדת משקל

[לפנֵי: נכנס גבר גבוה ומוצק]

גבר ככה נראיתי לפני דיאטת הפלאים במכון ההרזיה הבינלאומי "רוֹזָה".

[אחרֵי: נכנס אותו גבר, רק שהפעם הוא גמד]

וכך נראיתי אחרי שהורדתי עשרים וחמישה קילו.

בדיקות

[לפנֵי: נכנסת אשה ואחריה מדדה בקושי גבר]

אשה לפני כניסתו של בעלי לבדיקות בבית-החולים.

[אחרֵי: נכנסת האשה, בידה קולב שעליו תלויים מעילו, מכנסיו וכובעו של הגבר]

ואחרי כל הבדיקות.

ידיעת השעה

[לפנֵי: גבר הולך ברחוב]

גבר כך נראיתי לפני שידעתי מה השעה.

[עובר אדם]

סלח לי, מה השעה?

אדם רבע לשש.

[יוצא]

גבר וכך נראיתי אחרי שידעתי מה השעה.

[הוא נראה אותו דבר]

הריון

[לפנֵי: נכנס גבר דק-גיזרה. יוצא.]

אשה כך נראה הומוסקסואל לפני ההריון.

[אחרֵי:]

וכך נראה הומוסקסואל בחודש השמיני.

[נכנס הקודם עם גבנון גדול]