כתבים

השומרים

[גבר א עומד עם רובה, לבוש שינל, ושומר. נכנס גבר ב, לבוש שינל, בידו רובה]

גבר א מי שם?

גבר ב אני. על מה אתה שומר?

גבר א על הביצים שלי. אני פוחד שאשתי תחתוך לי אותן בשנתי, ועכשיו אסור לי לישון, ואני מוכרח לשמור בלילות על גבריותי. על מה אתה שומר?

גבר ב אני שומר על הגרון של אשתך שלא תחתוך לה אותו בלילה בפעולת מניעה.

[נכנסת אשה לבושה שינל עם רובה בידה]

גבר א אשתי, על מה את שומרת?

אשה אני שומרת על הגרון שלי מפניך.

גבר א אבל אני רואה שלקחת לך כבר שומר בשביל זה.

אשה בכל זאת צריך לשמור שלא תעשו נגדי קנוניה.

גבר א במקרה כזה השומר שלך מיותר, כי את עצמך כבר שומרת על עצמך.

גבר ב זה בסדר, בינתיים אני שומר גם על עצמי.

[שמירה כללית. שלושתם עומדים דוממים ומפהקים, פוקחים עין זה על זה]