כתבים

צ'ופק ואפצ'יק הג'נטלמנים המושלמים

[לפנות ערב. סלון דירתה של שיקמנדוזה. נכנסת שִׁקְמָנדוֹזָה, ואחריה, קצת מבויש אך מאוד גאה, ציופק. שיקמנדוזה מתיישבת בכורסה, צ'ופק כורע לרגליה ומרים גבותיו ברוב משמעות]

שיקמנדוזה [מחייכת כמו בביישנות]

כבר ברחוב מאוד מצא חן בעיני איך הרמת את הגבות ואמרת שאתה יכול להעניק לי..."שירותים" מסוימים.

צ'ופק [מרים גבותיו, בקול סקסי]

ואת הסכמת, והזמנת אותי לדירה שלך.

שיקמנדוזה ועכשיו אנחנו בדירה שלי.

צ'ופק ואני מוכן להעניק את ה..."שירותים".

שיקמנדוזה אתה בטוח?

צ'ופק מלה של ג'נטלמן.

[קורץ לה]

לא תצטערי בכלל.
[מנסה לנשקה, היא מתחמקת, פאוזה]

שיקמנדוזה הדלי והסמרטוט מתחת לכיור. המטאטא במרפסת.
[צ'ופק מגחך]

לא שמעת מה אמרתי?
צ'ופק [מגחך]

בטח. הדלי והסמרטוט מתחת לכיור, המטאטא במרפסת.

שיקמנדוזה קח אותם ושטוף את הריצפה.
[צ'ופק מנסה לגחך]
לא שמעת מה אמרתי?!

צ'ופק [מגיחוכו נשארת עווית]
בטח.

שיקמנדוזה הבטחת שירותים?

צ'ופק בטח.

שיקמנדוזה ג'נטלמן או לא ג'נטלמן?

צ'ופק ועכשיו אני צריך לשטוף לך את הריצפה?

שיקמנדוזה בהחלט.

צ'ופק ואחר-כך?

שיקמנדוזה אלוהים גדול.

צ'ופק אולי אחר-כך תשלחי אותי עם פּוֹמְפָּה לנקות סתימה באמבטיה?

שיקמנדוזה ג'נטלמן לא עושה חשבונות.

צ'ופק את חושבת אותי לג'נטלמן?

שיקמנדוזה בהחלט.

צ'ופק ואם אסרב, אפסיק להיות ג'נטלמן?

שיקמנדוזה בהחלט.
[פאוזה]

צ'ופק אני חושב שאבחר בג'נטלמניות, ואקווה לטוב.

[יוצא. חוזר חגור סינר, לובש כפפות גומי, חובש מטפחת ראש, בידיו כלי ניקוי, מתייצב מול שיקמנדוזה]
אני ג'נטלמן?

שיקמנדוזה בהחלט.

[ציופק מתחיל לשטוף את הריצפה בעוד שיקמנדוזה צופה בו. נכנס אפצ'יק, מופתע מאוד]

אפצ'יק צ'ופק, מה קרה?!

צ'ופק אתה לא רואה שאני מחזר אחרי גברת?!

[מרים גבותיו כלפי שיקמנדוזה וממשיך בשטיפת הריצפה. אפצ'יק ניגש אליו, בשקט]

אפצ'יק אתה בעונש?

צ'ופק אני בג'נטלמניות.
[בשקט, לאפצ'יק]

אני הצעתי לגברת הצעות מסוימות ברחוב...

אפצ'יק מה אתה אומר!

צ'ופק ...והיא קיבלה אותן.

אפצ'יק מי היה מאמין! ככה, ברחוב...!

צ'ופק הן מאוד אוהבות ששוטפים להן את הריצפה. הן שלך. שטפת לגברת את הריצפה - אתה יכול לקבל אצלה להוריד את הזבל. הורדת את הזבל - היא מזכה אותך בסיכוי הגדול להישלח לקניות בשוק...

אפצ'יק ואחר-כך?

צ'ופק אלוהים גדול.

[אפצ'יק יוצא. צ'ופק ממשיך בשטיפה. נכנס אפצ'יק, אף הוא חוגר סינר, כפפות גומי, נועל מגפי גומי, וחובש שביס ישן. ניגש לשיקמנדוזה, מפלבל לעומתה בעיניו]

אפצ'יק גברת, שמי אפצ'יק ואני חדור שאיפה עזה להצטיינות. ישר לבית-כיסא, מה?

שיקמנדוזה בהחלט.

אפצ'יק בית-כיסא כזה כמו שאני אשאיר אחרי, עוד לא השאיר לך אף ג'נטלמן! אַ-רֶווּאַר!

[יוצא. צ'ופק מפסיק מעבודתו. לשיקמנדוזה]
צ'ופק זה לא בסדר, הוא בא אחרי, וישר קפץ מעלי לבית-כיסא! תמיד זה ככה, את הותיקים לוקחים כמובנים מאליהם. אני לא מוכן, בית-הכיסא שלי!
[יוצא אחרי אפצ'יק. נשמעים קולות התכתשות מבחוץ, אחר-כך קול דלת נטרקת בחוזקה. נכנסים צ'ופק ואפצ'יק, נרתעים מפני הגבר הבנוי לתלפיות לסלי]

לסלי מה קורה פה שאי-אפשר לשבת בבית-שימוש חמש דקות בשקט?! מי שני האידיוטים האלה?!

צ'ופק אתה יודע שאתה לא מדבר כמו ג'נטלמן?! ואתה גם לא מנקה כלום, אתה בכלל לא תצליח אצלה!
[מגחך לעבר שיקמנדוזה]

הוא לא מנקה, לא ילך לו איתך.

שיקמנדוזה זהו ארוסי לסלי.

צ'ופק אבל הוא לא ניקה כלום, הוא רק לכלך!

שיקמנדוזה אין מה לעשות, זהו ארוסי לסלי.

[פאוזה. צ'ופק ואפצ'יק עומדים חפויי ראש]

צ'ופק אולי יש לך מלה טובה גם בשבילנו?

שיקמנדוזה השתדלתם לנקות טוב.

צ'ופק ובקשר לגבריות?
[פאוזה]

גבריות?
[פאוזה]
גבריות?

[פאוזה. הם מסירים את סינריהם ושאר אביזרי הניקוי שעטו על עצמם. תוך כדי יציאה]

כי הוא כבר תפס קודם, הלסלי, אתה מבין?

אפצ'יק כמובן, כי הוא תפס קודם.

[יוצאים]