כתבים

מנהל בית-המרחץ לנשים​​​

מאחורי דלתות
דברים מתרחשים.
אף מלה
על חייו האישיים
של מנהל בית-המרחץ לנשים.

סודי וחרישי,
כורע תחת עומס לא רגיל
של יֶדע חשאי,
פוסע המנהל בפרוזדורים,
שקוע, מעמיד פנים
כאילו לא ידוע לו
שמרשרשות שמלות, אחר-כך
בגדים תחתונים,
אחר-כך שִׁכשוּכים.

ואף מלה לא
על חייו האישיים
של מנהל בית-המרחץ לנשים.
מאחורי דלתות
דברים מתרחשים.