כתבים

המתים המשפיעים על חיינו

אשה התאלמנתי. פני בעלי ברגע מותו פוקדים אותי בחלומות.
[מופיעים פני הבעל ברגע מותו]
אוי, אֶלִיאָס, אֶלִיאָס!
[פני הבעל נעלמים]

השנים עוברות ופני בעלי מיטשטשים.
[מופיעים פני הבעל מטושטשים]
אוי, אליאס, אליאס!
[פני הבעל נעלמים]

יום אחד אני מכירה ברנש חדש. שנינו לא צעירים. שנינו בודדים ורוצים לחמם יחד את שארית מרק חיינו.

[מופיעים פני הברנש החדש, מתקרבים אליה, היא מתקרבת אליהם. באותו רגע מופיעים מצד שני פני הבעל המת. היא נרתעת מן הברנש החדש]
אוי, אליאס, אליאס!
[לעבר פני הברנש החדש]
אוי אני לא יכולה, אני לא יכולה...
[פני הברנש נעלמים]
אוי, אליאס, אליאס!
[פני הבעל נעלמים]

ויום אחד, לאחר חמש שנים, שוב מופיע הברנש החדש-ישן.
[מופיעים פני הברנש, היא מנסה להתקרב אליו. באותו רגע מופיעים שוב פני הבעל המת]

אוי, אליאס, אליאס!
[לברנש]

עוד לא הבשיל הזמן, עוד לא התגברתי...
[פני הברנש נעלמים]
אוי, אליאס, אליאס!
[פני הבעל נעלמים]

ויום אחד מת גם הברנש החדש-ישן. יש לילות שאני אכולת חרטה על שלא נישקתי אותו והתחתנתי איתו.
[מופיעים פני הברנש ברגע מותו]
אוי, בורלא, בורלא!

[פני הברנש נעלמים]

ומה יצא לי? זה מת וזה מת, ואני נשארתי בודדה.
[מופיעים פני הבעל מטושטשים]
אוי, אליאס, אליאס!
[פני הבעל נעלמים]

ובינתיים החיים שלי נהרסו, ועכשיו שניהם פוקדים אותי בחלומות, אחד עם ייסורי חרטה...

[מופיעים פני הברנש מטושטשים]
אוי, בורלא, בורלא!
[פני הברנש נעלמים]

...ואחד עם ייסורי אשמה על שיש לי ייסורי חרטה.
[מופיעים פני הבעל מטושטשים]
אוי, אליאס, אליאס!
[פני הבעל נעלמים]
עד שיום אחד גם אני מתה.
[היא מחייכת במותה כשהם נעלמים]
גם אני סוף סוף בן-אדם.