כתבים

על כיסאי הישן

על כיסאי הישָׁן בביתֵך
יושב איש זר,
פעם אני ישבתי שם -
זה נגמר.

האיש גומע מרק-עוף,
וטוב לו מאוד,
פעם לי היה עוף -
לא עוד.