כתבים

שפרוטים מהונגריה

[מוכר בחנות חיוור כסיד. נכנסת לקוחה, מלאה שמחת חיים ותיאבון בריא]

לקוחה יש לך שְׁפְּרוֹטים מהונגריה?

[המוכר נושא אליה פניו, חש מחנק, חש בליבו, אינו יכול לענות, מנסה לרמוז משהו בידו]

אין לך?
[כנ''ל]

או יש לך?
[כנ"ל]

שְׁפְּרוֹטים מהונגריה, יש?

[המוכר עושה תנועות קריאה לעזרה]

לא הבנתי אם אתה רוצה להגיד שיש לך שְׁפְּרוֹטים מהונגריה או אין לך שְׁפְּרוֹטים מהונגריה.

[המוכר מתמוטט]

יש לך? אין לך?

[המוכר מפרפר]

אין לך? אה? יש לך? אה?

[המוכר דומם לנצח]

יש לך? שפרוטים מהונגריה? אה? לא הבנתי אם יש לך או אין לך?

[סוקרת אותו רגע מלמעלה]

כנראה שאין לך.

[יוצאת]