כתבים

בדומייה עוגנת ספינתי

בדומייה עוגנת ספינתי
בתוך בקבוק חתום
נסחף במים.

-הוֹ-וֹ!- צועק אני מעל התורן,
-הוֹ-וֹ!- וְ-הוֹ-וֹ- וְ-הוֹ-הוֹ-הוֹ-וֹ!-
-הוֹ-וֹ!- וְ-הֵי-הוֹ-וֹ- וְ-הוֹ-וֹ!-
וְ-הוֹ-וֹ!- וְ-הָה-ה!- וְ-הוֹ-הוֹ-הוֹ-וֹ!
וְ-הוֹ-הָה-הֵי-י!- וְ-הֵי-י- וְ-הָה-ה!-

- - - - -

בתוך בקבוק חתום
נסחף במים
בדומייה עוגנת ספינתי.