כתבים

גם אני ידעתי אהבה

גם אני ידעתי אהבה
או שתיים.
היה אחד,
ועוד אחד כמעט,
ובסוף התחתנתי
עם חיים.

ארבעים שנה ישנתי
עם חיים במיטה.
מיהו - לא אוכל לומר,
לא אז ולא עתה.
הוא שתק, ואני
לא שאלתי,
אחר-כך הוא מת,
ונזכרתי
שלא הכרנו עדיין,
אני ובעלי
חיים.

גם אני ידעתי אהבה
או שתיים.
אך מי הייתי?
מי היה חיים?
מהו העולם?
ולמה מקרקרת
הצפרדע?
ומה רצה הכושי
בחלום?
ועוד כהנה שאלות-שטויות
של זקנה פְּתיה
עומדת בחלון.