כתבים

הברה סתמית

[גבר ואשה בחדר]

גבר וכעת, כסמל לאבסורד חיינו, נסמיך ראשינו זה לזה, ונפלוט את ּההברה הסתמית וחסרת המשמעות "אוּ---וּ".

[שניהם מסמיכים ראשיהם זה לזה, וגועים געייה ממושכת]

שניהם אוּ---וּ.

[פתאום לופת הגבר את האשה, מצמידה אליו, מחבקה ומנשקה ואף דופקה דפיקה קצרה וגומר. תשוש]

גבר כעת נחזור לסמל לאבסורד חיינו ונגיד שוב את ההברה הסתמית "אוּ---וּ".

שניהם אוּ---וּ.

גבר תודה וחן-חן.

[הולך]