כתבים

לפני מדרגות הבית

[גבר מלווה אשה לביתה. לפני המדרגות הוא נעצר. היא רומזת לו להיכנס איתה]

גבר קצת חמוץ לי הערב בפה.

אשה תמיד חמוץ לך בפה כשאתה מגיע למדרגות שלי.

גבר הערב במיוחד. נדמה לי שאני חולה, קר לי.
[פאוזה]
עוד קר.

[היא מנסה לגעת בו]
מין צמרמורת.
[רוכס את כפתורי המעיל]
אולי גריפה?

[האשה מושיטה יד לגעת בראשו. הוא מתרחק]

אשה אני רק רוצה לראות אם יש לך חום.
[נוגעת במצחו]
אין כלום.

גבר אני סובל מפעם לפעם מבחילות לא צפויות.
[היא מנסה לנשקו]
איפה אפשר להקיא פה?

אשה בשירותים, אני אלווה אותך.

גבר חבל לי ללכלך. חשבתי אולי ברחוב, יש שם מגרש ריק.

אשה אין שום בעיה להקיא אצלי...

גבר אני יודע, אבל אני נורא מתבייש. יותר טוב ברחוב.

אשה קח איתך מפתח, שתוכל לפתוח כשתחזור.

גבר לא, מוטב שאלך אחרי זה הביתה לנוח.

אשר. ממה?

גבר מההקאה.

אשה ומתי תבוא?

גבר כשאבריא, אם אבריא, אבל אני יודע שלא אבריא.

[מתחיל ללכת]

אשה אתה עוד אוהב אותי?

גבר [תוך התרחקות]
למה לא.