כתבים

פגישה עיוורת

[עיוור המרכיב משקפיים כהים ומגשש במקל הליכה לבן הולך ברחוב, נעצר בקרן רחוב]

עיוור יש לי פגישה עיוורת עם אשה למטרות רציניות.

[נכנסת עיוורת, אף היא מרכיבה משקפיים כהים ומגששת במקל הליכה. שניהם צועדים זה לקראת זו, מגששים דרכם, אך מסלוליהם מקבילים ואינם נפגשים. הם יוצאים, כל אחד לכיוון אחר, מאוכזבים מאוד]