כתבים

אחד ער, שני נוחר

אחד ער, שני נוחר;
אחד עושה,
שני חולם את זה.

והנוחר -
אינו יודע שחולם,
קשה עליו המעשֶׂה
כמו לָעושֶׂה.

והעושה -
אינו יודע שהוא ער,
מוזר עליו המעשה
כמו לַנוחר.

אחד ער, שני נוחר;
שלישי קורא בספר,
לוגם כוס תה ומהרהר.