כתבים

טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה

- טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה?
- זקנה יפאנית, היא חלמה אותי.


- טורקי, טורקי, ומה עשית בחלום יפאני?
- חיי ומעשי היו קצרים:
על שפת הגַנְגֶס שבהודו רצתי בתרבוש אדום,
קוף בין העצים צרח, אחר-כך גַזתי.


- טורקי, טורקי, מה פשר החלום?
- איני יודע. מה לי ולגנגס?


- טורקי, טורקי, איך הגעת מיפאן להודו?
- באתי, נעלמתי, השד יודע איך,
הכל עבר כאילו לא אני הוא, באתי
לעולם מוזר, אוחז קצה של חוט
לא מחובר לשום דבר.


- זקנה, זקנה, את מי חלמת הלילה?
- חייל טורקי, הוא שאותו חלמתי.


- זקנה, זקנה, ומה עשה טורקי בחלומך?
- חייו ומעשיו היו קצרים:
הוא רץ על שפת הגנגס שבהודו בתרבוש אדום,
קוף בין העצים צרח, ואז הקצתי.


- זקנה, זקנה, מה פשר החלום?
- איני יודעת, מה לי ולגנגס?


- זקנה, זקנה, איך בא אצלך טורקי להודו?
- בא מעצמו, השד יודע איך,
דברים קורים סביבי, חולפים בי,
כאילו מסופר בי משהו המיועד
בכלל לא לי.


- חייל טורקי, זקנה יפאנית,
מי אתם? מה לי ולכם?
נמוג הקוף, נגוז הגנגס,
וגם אתם,
עוד רגע - ואינכם.