ספרים

סוחרי גומי ואחרים

Book cover

מחזות 2

1988

עריכה: מנחם פרי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה