ספרים

חפץ ואחרים

Book cover

מחזות 1

1988

עריכה: מנחם פרי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה