ספרים

יסורי איוב ואחרים

Book cover

מחזות 3

1988

עריכה: מנחם פרי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה