ספרים

מלאכת החיים ואחרים

Book cover

מחזות 4

1991

עריכה: מנחם פרי

הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה